Kauksi Ülle

„Hoovi elu“ raamatust „Huuv“, 2000

Ja tulõtõrjõ platsi pääle pidävä juudiq võitlust. Ku nääq no tulõtõrjõt tast ärq ei vii, tan ei julgu muidu elläq. Aleksandri uulits. Lagja, mulklik, saat Raekuani õkva minnäq, vinne tsaari nimeline, vot sys. Ütlet suumlasõlõ, et Aleksanterinkadu, mõtlõs, et olõ-i vaia lapikulda vällä tetäqki.

                     

________________

Aleksandri 27 majas tegutses aastail 1988–1999 salong, kirjandusrühmitus Hirohall, Eesti Kostabi Selts ja kogunes luuleklubi Vile seltskond. Siin mõeldi välja etnofuturism ja siin elas võro luuletaja ja kultuuritegelane Kauksi Ülle.