Betti Alver

„Vanast vihikust“, 1956

Ei, mitte kõrgel pööningul,

    vaid keldris

    on mu tuba,

kus Vidri Reinu tõlgin ma

    viis aastat

    virgalt juba.

Siinsamas tossab pesuköök

    päev läbi

    paksus aurus.

Ei säärast nimbust pärida

    saa ükski

    salmi-saurus.

 

______________

Luuletaja Betti Alver elas Pargi 2 aastail 1949–1957. Sel ajal tõlkis ta saksa ja vene kirjandust, sh Aleksandr Puškini teose „Jevgeni Onegin“.