Avatud uksed Tartu Kunstikoolis
Fotod: Marge Teder

Muusikaõhtu Tolstoi 3 hoovis
Fotod: Michael Heck