Linnaosa kujunemist puudutavas võib alati meie poole pöörduda

Karlova Seltsi linnaruumi toimkond tegeleb Karlova linnaosa hoonestuse ja hoonete vahelise linnaruumi (sh liiklus ja parkimine) teemaga lähtuvalt Seltsi põhikirjast: edendada Karlova linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust ja tugevdada Karlova elanike piirkondlikku identiteeti.

Karlova ruumilist kujunemist puudutavas aitavad kaasa mõelda linnaosa eripäradega tuttavad inimesed. Anna teada kui märkad meie kodukandis midagi head tunnustamist väärivat või halba küsitavust tekitavat. Võtame Sinu mõtted arvesse ja aitame linnavalitsusega suhelda.

Karlova linnaruumi toimkond
:

toimkonna meililisti aadress: karlova-linnaruumi-toimkond[at]googlegroups.com

Aksel Part
akselpart[at]gmail.com
5043057 

Ilmar Part
liiklus (sh kergliiklus), parkimine
ilmarpart[at]gmail.com
5030915

Aili Saluveer
suhtlemine linnaga, probleemide koondamine  
ailile[at]gmail.com

Edgar Kaare 
maastikuarhitektuur
edgar.kaare[at]gmail.com 
5128123

Juta Vallikivi 
ajalooliste hoonete konserveerimine 
jutavallikivi[at]gmail.com 
55667944