Kirev Karlova

Kord aastas ja tavapäraselt Karlova päevadeks ilmub Karlova oma ajaleheke "Kirev Karlova". Leht kajastab Karlova linnaosas toimunut, aga ka seda, mis tulekul.

Kirev Karlova I (2010)
Kirev Karlova II (2011)
Kirev Karlova III (2012)
Kirev Karlova IV (2013)
Kirev Karlova V (2015)
Kirev Karlova VI (2016)
Kirev Karlova VII (2017) 
Kirev Karlova VIII (2018)
Kirev Karlova IX (2019)
Kirev Karlova X (2023)