Juunis lubatud arutelu Karlova üldplaneeringu teemal toimub
8. septembril algusega kell 18.00 Tartu Loodusmaja saalis Lille 10.

Indrek Ranniku on lubanud tulla sissejuhatuseks Karlova üldplaneeringut lühidalt tutvustama.

Järgnevalt toimub arutelu Karlova inimestega Karlova üldplaneeringu teemadel,
meie oma seisukohtade kujundamiseks ja võimalike ettepanekute esitamiseks.

Üldplaneeringu eskiisi materjale leiab:
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/UP-14-003?OpenDocument&ExpandSection=2%2C1#_Section2


Et arutelu paremini korraldada,
palun andke oma tulekust teada: http://doodle.com/poll/srec3sxbp7inm2ep


Olete väga oodatud!

Karlova Seltsi juhatus.