OÜ Sfäär Planeeringud on Tähe tn 10 ja Pargi tänav T1 kinnistutele avaliku pargi projekteerimisel jõudnud eskiislahenduseni, mida soovivad tutvustada piirkonna elanikele ja kõikidele, kellele selle koha tulevik korda läheb.

Ootame teid arutelule Tartu Karlova kooli (Lina 2) ruumis nr 103, neljapäeval, 19. oktoobril kl 17:30

Et projekti tutvustamise arutelu oleks viljakas, on eskiislahenduse koostajad ette valmistanud materjalid (vt. allpool link Dropboxile).

Lingi kaudu on kuvatavad:
1. Ehitamisele tulevate  hoonete arhitektuurne lahendus,
2. Pargi eskiisprojekt
3. Pargi projekteerimise linnaehituslikud nõuded
4. Töötoa juhendmaterjal- küsimustik.

https://www.dropbox.com/sh/n6vbxn6ub6tyh00/AAAYi85h30oV_iVuojaPGLOqa?dl=0