Pargi tänavaga seotud varasem infovahetus on leitav siit. Täname kommentaaride eest.

Tartu Linnavalitsuse 21.07.2014 vastusele esitas Karlova selts 24.07.2014 seisukohad.
Selgelt pooldati jätkuvalt erisuunalist rattateed mõlemal pool tänavat. Samuti peeti oluliseks jalg- ja rattateede katendite eristamist (kivikate+asfalt). Jätkuvalt tunti muret ristmike turvalisuse ja tänaval parkimise võimaldamise pärast.

04.08.2014 toimus linnavalitsuses koosolek, mille järel koostati koosoleku protokoll.
Protokolli on seltsi poolt vaidlustatud/täiendatud.

25.08.2014 esitati seltsile täiendatud tänava eskiislahendus. Vastamiseks on aega antud 1 ööpäev. Kuna seltsi linnaruumi toimkonnal ei ole nõnda piiratud aja raames võimalik enamat teha kui vaid teavet levitada ja püüda veel kiirkorras seisukohti jagada, siis palutakse joonisega tutvuda ning kellel võimalik ja soovi korral esitada oma arvamused seltsi juhatuse liikmele Aili Saluveerele - ailile[at]gmail.com - kes võtab mõtted kokku ja edastab need linnavalitsusele.