Siit leiad tutvumiseks viimase seisuga projektjoonise, mille alusel peaks ristmiku poolne ots koos ristmikuga saama teostatud. 

Siin seltsi esindajate jt osapoolte viimase koosoleku protokoll, mille alusel korrigeeriti ka projektjoonist (muudatused 2-6 kajastuvad esitatud joonisel).

Protokolli punktiga 1 ei saa küll jätkuvalt nõustuda. Seltsi esindajate poolt soovitud lahenduse kohane Pargi-Tähe-Lootuse ristmik oli sisuliselt samade pöörderaadiustega lahendatud, nagu on see juba Kalevi-Pargi tn ristmiku näol tehtud. Sarnane eraldussaareta ja seeläbi kitsamaks tõmmatud ristmik on jalakäijale meeldivam ja turvalisem. Sama soovitasime ka Pargi-Tähe ristmikule, kuid LV otsustas antud ettepanekuga mitte arvestada. 

Hetkel käivad läbirääkimised Tartu Kõrgema Kunstikooliga, et leida kooli abil autode juurdepääsu takistavad, kuid vajadusel siiski erakorralist juurdepääsu võimaldavad pollarid/tõkised, mis võiks oma kujundusega ka linnaruumi rikastada. Tegemist oleks ajutise lahendusega. Püsivam lahendus tuleb leida eraldi maastikuarhitektuurse võistluse raames, millega lahendada uus jalgplats ja sellega seotud killuke säilitatavast Päeva pargist tervikuna.

Uus ristmik tuleb autodele kitsam ja senisest erinev võrdõigusliku ristmiku korraldus muudab selle veelgi ohutumaks.

Viimati koosolekul sai veelkord rõhutatud, et taolised mahukad ja linnaruumis olulisi muutusi toovad projekteerimis- ja ehitustööd vajavad tööde korraldaja poolt senisest oluliselt aktiivsemat avalikustamist. Seda lubati teha. Nüüd, kus ehituspaus on möödas ja kopad uue hooga peal, pole aga jätkuvalt informatiivseid stende ega muud seesugust paista. Kahjuks. Kohalik ajaleht on muidugi ka oluline, aga ilmselt mitte piisav allikas.

Loodame käimasolevate tööde juures näha vähemasti head ehituskvaliteeti, et uus tänav kestaks kaua.

Edgar Kaare Tähe tänavalt
Karlova Seltsi linnaruumi toimkond