Kutsun kõiki seltsi liikmeid Karlova Seltsi üldkoosolekule, mis toimub 20. juunil 2013 kl 18.00-20.00 Tartu Kunstikoolis (Eha 41), klaverisaalis.  

  Päevakorras on:

          seltsi tegevuaruanne 2012/2013,  

          seltsi majandusaruanne 2012/2013 ja selle kinnitamine,

          ülevaade Karlova päevadest 2013,

          linnaruumi toimkonna tegemistest,

          seltsi tegevusplaanid,

          kohapeall algatatud teemad,

  Seltsi juhatus ootab rohket osalemist. Kohale tulles saad ülevaate toimunust, saad kaasa rääkida seltsi ja Karlova tuleviku teemadel, saad anda oma panuse heade otsuste tegemisel.

Kui Sa ei saa siiski kohale tulla, palun volita mõnd seltsi liiget enda tahet väljendama (volitusel on vajalik tavaline või digiallkiri). Digidokumendi saab saata seltsi e-posti aadressile karlovaselts@gmail.com.


Seltsi juhatuse nimel,

Arne Hall