Päevakorras on:

  • seltsi sisuline tegevus 2011/2012 
     
  • seltsi majandustegevus: majandusaasta aruande kinnitamine ning raamatupidamise korraldus

  • juhatuse liikmete valimine

  • uute toimkondade (liiklus jm teemad) vajaduse arutelu ning moodustamine

  • liikmemaksu suurus ja kogumisega seonduv

  • seltsi tegevusplaanid

  • kohal algatatud teemad

 Palume võimalusel osaleda – saad kiire ülevaate olulisemast, kaasa rääkida seltsi tuleviku teemadel ja anda oma panuse heade otsuste tegemisel.

NB! Kui Sa ei saa siiski kohale tulla, palun volita mõnd seltsi liiget enda tahet väljendama (volitusel on vajalik tavaline või digiallkiri).

Sügistervitustega,

Karlova Seltsi juhatus.