Karlova Obscura on ühelt poolt tagasivaade Karlovas elatud ajale ning kogetule, teiselt poolt Karlovas esineva olustiku teise nurga alt näitamine. Töö käsitleb Karlova linnaosa omanäolist atmosfääri ning selle visuaalset identiteeti. Fotodel kohtuvad interjöör ning eksterjöör, isiklik ning avalik ruum, ja uued ning vanad tehnikad.

Selle kevade jooksul ehitas Johan Huimerind 15 Karlova ruumi ümber pimekambriteks. Pimekamber ehk Camera Obscura on pime ruum, mille seinas olev väike ava annab ava vastasseinal ümberpööratud kujutise ava ees olevatest valgustatud esemetest või maastikust. Camera obscura on fotoaparaadi eelkäija. Selle printsiibi tulemusena kohtub ruumi interjöör ruumi välisvaatega. Selline duaalsus on nähtav ka fotodelt.

Johan Huimerind (s. 1991) on Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia üliõpilane. Karlova Obscura on tema diplomitöö, mis on pärjatud RKRN parima diplomitöö stipendiumiga 2016. Rohkem Johani tegevustest leiad aadressilt: huimerind.tumblr.com

Näitus on avatud Tartu loodusmajas Lille 10 - 01. kuni 27. juulini 2016
Lahtiolekuajad:
T-R 10-18
L 11-16
Näitusele saab loodusmaja külastuspiletiga (3.-/2.-