Päevakorras on:


  • 2014. aasta majandusaasta aruande tutvustus;

  • 2014. aasta tegevusaruanne;

  • majandusaasta aruande kinnitamine;

  • Karlova päevade 2015 kokkuvõte;

  • juhatuse valimine;

  • tegevusplaanid Karlova 100.

 

Palume osaleda – saad vahetu ülevaate toimunust, saad kaasa rääkida seltsi ja Karlova tuleviku teemadel ning teha ettepanekuid, küsida ja saada vastuseid.

NB! Kui Sa siiski ei saa kohale tulla, palun volita mõnd seltsi liiget enda tahet väljendama 


Tervitustega

 Karlova Seltsi juhatus