Paljudes Karlova majades on säilinud ilusaid, põnevaid ja väärtuslikke
detaile ja elemente, mis pärinevad juba hoonete ehitusajast. Möödunud
sügisel õnnestus Karlova Seltsil koos Säästva Renoveerimise Infokeskuse ja
Hea Maja Poega koguda huvitavat teavet ja näidiseid erinevatest mustritest
ja interjöörimaalingute stiilidest, mis Karlovas leiduvad. Osad neist on
tänaseks põhjalikult üles joonistatud, osa ootab veel spetsialisti
külaskäiku. 2011. aasta sügisel toimusid ka loengud ja praktilised
koolitused maalingute restaureerimisest.

Infot (sh fotosid, ülesjoonistusi jm) oodatakse nii restaureeritud kui ka
veel korrastamata maalingute kohta. Ühendust võib võtta ka siis, kui
maalingust on säilinud vaid väike osa või ka siis, kui teil on alles vanu
fotosid Karlovast, kus on näha kunagised interjöörimaalingud.

Maalingu dokumenteerimiseks peaks kandma peamised andmed maalingu kohta
spetsiaalselt selleks välja töötatud ankeedile: KARLOVA_MAALINGUD_2012.rtf.
Mõnede ankeediväljade täitmiseks, nt maalingu täpse värvitooni
määramiseks, läheb tõenäoliselt vaja ka spetsialisti nõuannet.

Kes soovivad, saavad oktoobrikuu jooksul maalingu dokumenteerimiseks (ehk
peamiste andmete kirjapanekuks ja maalingu üles joonistamiseks) kutsuda
appi restaureerimisspetsialisti, Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõu
Kristiina Ribeluse.


Kogutud materjal on abiks kõigile, kes Karlovas remonti planeerivad ja
soovivad oma kodule veidi omanäolisust ja ajaloolist hõngu lisada. Eesmärk
on luua eri mustritest kataloog, mille näidiste põhjal on võimalik tellida
šabloon interjöörimaalingu tegemiseks või taastamiseks.

Interjöörimaalingute dokumenteerimist Karlovas toetab Eesti
kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Lisainfo:

Kristiina Ribelus
ribelus@gmail.com
tel: 53 448 369

Hea Maja Pood
info@heamajapood.ee
tel: 7 400 959

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus
tartu@srik.ee
tel: 53 315 313

Teate edastas:
Raivo Valk
Karlova Selts
kontakt:52 78074